กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ LMS

หลักสูตรอบรมระยะสั้นCMRU Shortcourse

Digital CMRU

ติดตามเราผ่าน Facebook