งานพัฒนาระบบ

MIS CMRU

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Network

การสอนอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

งานดูแลและซ่อมบำรุง

IT Clinic

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SDgs
การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563...
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกร...
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar ...
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน...
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์...


CMRU RADIO

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับรับฟังวิทยุที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 88.5 MHz CMRU RadioCMRULIVE

แอพพลิเคชั่นสำหรับชมการถ่ายทดสดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้สนใจในการรับชมข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยRAJABHAT CONGRATS LIVE

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่วิดีโอการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง