โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม :Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง


การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560

หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming) หัวข้อ :Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง วิทยากรโดย : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม :Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง