สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia) หัวข้อบรม : การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro วิทยากร : คุณกฤษณ์ ขาวศรี วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro