สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


มอบของขวัญหน่วยงาน สวัสดีปีใหม่ 2559


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำโดย อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร 
ร่วมสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

    dewi188
รูปภาพจากอัลบัม : มอบของขวัญหน่วยงาน สวัสดีปีใหม่ 2559