สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


เรือชนะคลื่น 2559


ประมวลภาพบรรยากาศ วันที่ 29 กันยายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินงานในฝ่ายเชิดชูเกียรติ พิธีการและการแสดงภาคกลางคืน เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษัยณอายุราชการ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : เรือชนะคลื่น 2559