สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Digital Marketing


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Digital Marketing โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : กิจกรรม Tech Startup Club หัวข้อ Digital Marketing