โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla


หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce) หัวข้อบรม : การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla วิทยากรโดย : คุณอานนท์ มะโนเมือง วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla