สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress


อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce) หัวข้อบรม : การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress วิทยากรโดย : คุณบัณฑิต นันทะเทศ วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress