หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club

กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรม เปิด Tech Startup Club โดยมี อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยรา ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย คุณชลภัทร สันติมากร และคุณพันธบัตร สินติมากร (ผู้ก่อตั้งแบงคอก เวนเจอร์) มาให้ความรู้แก่เกี่ยวกับ Tech Startup ให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ