โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรม เปิด Tech Startup Club โดยมี อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยรา ชั้น 5 อาคารวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย คุณชลภัทร สันติมากร และคุณพันธบัตร สินติมากร (ผู้ก่อตั้งแบงคอก เวนเจอร์) มาให้ความรู้แก่เกี่ยวกับ Tech Startup ให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รูปภาพจากอัลบัม : กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club