โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561


วันที่ 22 ธันวาคม 2560 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าพบ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึง ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561