สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้


วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดการอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้ กิจกรรมแผนการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพและแผนการจัดการความเสี่ยง โดยมี คุณแสงพยอม พรมนิเทศ หัวหน้างานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : การอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้