โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


Interlink Campus Tour 2017


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2017 โดย อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดอบรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future" ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม พร้อมเทคนิคการ ทำ Work Shop เข้าหัวสาย UTP,FIBER OPTIC ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ต่อไป


รูปภาพจากอัลบัม : Interlink Campus Tour 2017