โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน


วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยคุณครู นายดลเดช พิทักษ์เขตต์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และ นางสาวรัชนีกุล บุญอินทร์ และนักเรียน ชั้น ปวช. 2-3 จำนวน 83 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องมินิ เธียเตอร์ ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : วิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน