โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การนำเสนอระบบเครือข่ายสมัยใหม่ CISCO Internet of Things


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น. อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับรับฟัง การนำเสนอระบบเครือข่ายสมัยใหม่ CISCO Internet of Things โดย บริษัท CISCO ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : การนำเสนอระบบเครือข่ายสมัยใหม่ CISCO Internet of Things