โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ”


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิ๊กดูรูปภาพทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ”