โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม การใช้งานระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้เรียน)


หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้บริการอบรม การใช้งานระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้เรียน) โดยมี อ.ดร.ประภาศิริ ศรีภมร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำนักศึกษาภาควิชาพัฒนาชุมชน เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15, 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม การใช้งานระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้เรียน)