โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ฝ่ายประมวลผลกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28


ประมวลภาพกิจกรรม สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ ฝ่ายประมวลผลกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 

 

คลิ๊กดูรูปทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : ประมวลภาพกิจกรรม สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ ฝ่ายประมวลผลกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์"