โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559


นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำบุคลากรในสังกัด เป็นกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์  INC11 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 


รูปภาพจากอัลบัม : บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559