โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559


              สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่http://www.digital.cmru.ac.th/training รีบๆ เลยนะคะ เรารับจำนวนจำกัด 

หมายเหตุ  หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลภายนอก สมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 และหลักสูตรอบรมสำหรับ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สมัครภายในวันที่ 16 พฤษาภาคน นี้เท่านั้นค่ะ

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการอบรม จากลิงค์ด้านล่างค่ะ
รูปภาพจากอัลบัม : ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559