โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง