โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์


ผู้บริหารและบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำโดย อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ร่วมขบวน "พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 15.09 น. ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์