สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน ผ่านระบบ Video conference ไปยัง มหาวิทยาลัย October 6 ประเทศอียิปต์


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทำการถ่ายทอดสด พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน ผ่านระบบ Video conference ไปยัง มหาวิทยาลัย October 6 ประเทศอียิปต์ "โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอาราบิกและตะวันออกกลางศึกษา ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ October 6 University " รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.45 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

    slot deposit pulsa
รูปภาพจากอัลบัม : พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน ผ่านระบบ Video conference ไปยัง มหาวิทยาลัย October 6 ประเทศอียิปต์