โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ นพบุรีศรีนครพิงค์


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ นพบุรีศรีนครพิงค์ โดยมี ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่ 7 -12 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ นพบุรีศรีนครพิงค์