โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


รูปภาพจากอัลบัม : อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ