โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม : iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming) หัวข้อ อบรม :iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน วิทยากรโดย : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ Software Engineer EVERFID Ordinary Partnership (Thailand) วันที่ : 6-7 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม : iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน