โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้ปฎิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร รางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561


รูปภาพจากอัลบัม : อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2561