โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ทำบุญสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560


วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดพิธีทำบุญประจำปี อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง มินิ สตูดิโอ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ทำบุญสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560