หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมใช้งานระบบ CMRU LMS

อบรมใช้งานระบบ CMRU LMS


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการอบรม การใช้งานระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้เรียน) โดยมี อ.ดร.ประภาศิริ ศรีภมร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำนักศึกษาภาควิชาพัฒนาชุมชน เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15, 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

คลิกดูภาพทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ