โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สายน้ำเพื่อชีวิต


Gjlu0ddA138

สารคดี My King ในหลวงของเรา


UIeQCaZNIGc

ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย


wrc1LBwG9Bc

111 ปี กรมชลประทาน


ulGvt7uirzE

สารคดี สายน้ำ คือ ชีวิต


tMepvfTbmmsสารคดีกรมชลประทาน "ปราชญ์แห่งสายน้ำ"


aduOdQArl1s


Office of Digital Education


วัฏจักรของน้ำ


IvjQAq588io

อู่ข้าว...อู่น้ำ กำเนิดน้ำ กำเนิดชีวิต โดย กรมชลประทาน


1gVb83DJ1sc

KM Share and Learn On Site


สารคดีกรมชลประทาน "พระบิดา แห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ"


KgLrAJayBLI
สารคดีน้ำ "ในหลวงกับพลังงานน้ำ"


w9u6NuhiDjw

หลักการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน


gaKVTZN_jHM

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาแบบติดตามอบรม ตชด ปี 2561ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ปี 2562