สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่น ดิจิทัล

CMRU RADIO

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับรับฟังวิทยุที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 88.5 MHz CMRU Radio ผ่านช่องทางออนไลน์

CMRULIVE

แอพพลิเคชั่นสำหรับชมการถ่ายทดสดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้สนใจในการรับชมข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

RAJABHAT CONGRATS LIVE

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่วิดีโอการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง