สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตร การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks Data Retrieval and Analysis)สมัครอบรมออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล :


(เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และทางทีมงานจะเก็บไว้เป็นความลับ)

กรุณาเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม :
สงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์และบุคลากร เท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ได้


หลักสูตร การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks Data Retrieval and Analysis)หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วิทยากร : ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

วันที่อบรมหลักสูตร : 13-15 พฤษภาคม 2563

เวลา : 08.30-16.00 น

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 หรือ
อีเมล์ training@cmru.ac.th
หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.digital.cmru.ac.th/training


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท์ 0-5388-5924, 086-9109985