ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย


 

ลำดับ

 

เรื่อง

ลิงค์

 

QR

1

ประกันคุณภาพ

http://www.esar.cmru.ac.th/

2

บริหารงานบุคคล

https://www.epersonal.cmru.ac.th/

3

บริการเรียนออนไลน์

http://www.moodle.cmru.ac.th/

4

จองรถ

http://reserve.cmru.ac.th/

5

บริการออนไลน์

https://www.digital.cmru.ac.th/training

6

https://www.booking.cmru.ac.th/

https://www.booking.cmru.ac.th/

7

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.km.cmru.ac.th/

8

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ

 

http://www.portfolio.cmru.ac.th/