โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 15 มี.ค. 60
30 คน 2 วัน 20-21 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 17 มี.ค. 60
30 คน 1 วัน 22 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 18 มี.ค. 60
30 คน 2 วัน 23-24 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
PHP using MySQL Database for Web Development [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 24 พ.ค. 60
30 คน 3 วัน 29-31 พฤษภาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
Android Programming ขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 11 มิ.ย. 60
30 คน 3 วัน 16-18 มิถุนายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 25 มิ.ย. 60
30 คน 3 วัน 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 1 ก.ค. 60
30 คน 2 วัน 6-7 กรกฎาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 9 ก.ค. 60
30 คน 2 วัน 14-15 กรกฎาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 25 มี.ค. 60
30 คน 1 วัน 30 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 2 เม.ย. 60
30 คน 3 วัน 7-9 เมษายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 16 เม.ย. 60
30 คน 3 วัน 21-23 เมษายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 21 มิ.ย. 60
30 คน 3 วัน 26-28 มิถุนายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 22 มี.ค. 60
30 คน 3 ชั่วโมง 27 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 23 มี.ค. 60
30 คน 3 ชั่วโมง 28 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 24 มี.ค. 60
30 คน 3 ชั่วโมง 29 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น (อบรมลักษณะเป็นกลุ่มหน่วยงาน) [รายละเอียด] 0 คน 1 วัน 26 เมษายน 2560 เต็ม
Fundamentals Microsoft Excel 2013 [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 17 พ.ค. 60
30 คน 1 วัน 22 พฤษภาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 18 พ.ค. 60
30 คน 2 วัน 23-24 พฤษภาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย. 60
30 คน 2 วัน 28-29 เมษายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 15 พ.ค. 60
30 คน 2 วัน 20-21 พฤษภาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance) [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 26 มี.ค. 60
30 คน 3 ชั่วโมง 31 มีนาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 21 พ.ค. 60
30 คน 3 วัน 26-28 พฤษภาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 18 มิ.ย. 60
30 คน 3 วัน 23-25 มิถุนายน 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น) [รายละเอียด]
หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค. 60
30 คน 2 วัน 26-27 กรกฎาคม 2560 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) [รายละเอียด]
5 ก.ค. 60
50 คน 1 วัน 7 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) [รายละเอียด]
19 ก.ค. 60
30 คน 1 วัน 21 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-28 พฤษภาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย

วิทยากร : ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา Certified RapidMiner Analyst

วันที่อบรมหลักสูตร : 23-25 มิถุนายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

วิทยากร : อาจารย์ดนย์ สุวรรณแสง จั่นเจริญ Data Engineer (Data Sciences Thailand)

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-27 กรกฎาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)

วิทยากร : คุณจรูญ บุตรแก้ว

วันที่อบรมหลักสูตร : 31 มีนาคม 2560

เวลา : 0.830-12.00 น.

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย

วิทยากร : ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว

วันที่อบรมหลักสูตร : 28-29 เมษายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 พฤษภาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณอานนท์ มะโนเมือง

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-12.00 น.

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน

วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 28 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-12.00 น.

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์

วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 29 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-12.00 น.

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น (อบรมลักษณะเป็นกลุ่มหน่วยงาน)

วิทยากร :

วันที่อบรมหลักสูตร : 26 เมษายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 1 วัน

Fundamentals Microsoft Excel 2013

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 พฤษภาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 1 วัน

Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database

วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ

วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 พฤษภาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

วิทยากร : คุณกฤษณ์ ขาวศรี

วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 1 วัน

การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop

วิทยากร : คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 7-9 เมษายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 21-23 เมษายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC

วิทยากร : คุณทวีศักดิ์ เบ้าเงิน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-28 มิถุนายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress

วิทยากร : คุณบัณฑิต นันทะเทศ

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป

วิทยากร : คุณกุลชาติ ปัญญาดี

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 1 วัน

การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla

วิทยากร : คุณอานนท์ มะโนเมือง

วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

PHP using MySQL Database for Web Development

วิทยากร : อาจารย์พงศ์ตะวัน แสงสว่าง

วันที่อบรมหลักสูตร : 29-31 พฤษภาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

Android Programming ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 16-18 มิถุนายน 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 3 วัน

iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 6-7 กรกฎาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 14-15 กรกฎาคม 2560

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 2 วัน

การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

วิทยากร : คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO INFORMATION SERVICES

วันที่อบรมหลักสูตร : 7 กรกฎาคม 2560

เวลา : 13.00-16.00

ระยะเวลา : 1 วัน

การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

วิทยากร : คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO INFORMATION SERVICES

วันที่อบรมหลักสูตร : 21 กรกฎาคม 2560

เวลา : 09.00-12.00

ระยะเวลา : 1 วัน


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
: การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
: การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
: การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
: การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
: การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
: การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
Fundamentals Microsoft Excel 2013
: Fundamentals Microsoft Excel 2013
Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
: Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
PHP using MySQL Database for Web Development
: PHP using MySQL Database for Web Development
Android Programming ขั้นพื้นฐาน
: Android Programming ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
: การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง<
: Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
: iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
: iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)


: Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่