โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)


หัวข้อบรม :iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 14-15 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


             รายละเอียดหัวข้ออบรม iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง (2 days - 8 sessions)
 

Session 1 (9.00 - 10.20) day 1
      - CocoaPod
      - Networking
 

Session 2 (10.30 - 11.50) day 1
      - Kingfisher
      - Alamofire
 

Session 3 (13.00 - 14.20) day 1
      - Firebase
 

Session 4 (14.30 - 15.50) day 1
      - Create our first iOS project
      - Workshop


Session 5 (9.00 - 10.20) day 2
      - Login
      - Facebook login
      - Workshop
 

Session 6 (10.30 - 11.50) day 2
      - GPS, MapView, Annotation
      - Workshop
 

Session 7 (13.00 - 14.20) day 2
      - Workshop
 

Session 8 (14.30 - 15.50) day 2
      - Uploading app to Apple AppStore
      - Q&A


หมายเหตุ

      - ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้วบ้าง เช่น เคยเขียนภาษา C, C++, PHP, Basic, Java หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
      - ผู้เรียนในคอร์ส iOS จำเป็นจะต้องเตรียม เครื่อง Mac เช่น MacbookAir, MacbookPro มาด้วย
      - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียน ผู้เรียนอาจจะ download และ ติดตั้งโปรแกรม ดังต่อไปนี้ไว้รอ (หรือ อาจจะมาลงวันที่เรียนก็ได้ การอบรมจะสอนเรื่องการลงโปรแกรมด้วย)
      - Xcode สามารถ download ได้ฟรีจาก Mac AppStore ได้เลย

วิทยากรโดย :  คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ  Software Engineer EVERFID Ordinary Partnership (Thailand)