โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)


หัวข้อบรม :Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

วันที่อบรมหลักสูตร : 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


              หัวข้ออบรม Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
 

Session 1 (9.00 - 10.20) day 1
     - Advanced Java 
     - Java design patterns

Session 2 (10.30 - 11.50) day 1
     - Gradle, Maven
     - Git

Session 3 (13.00 - 14.20) day 1
     - Networking
     - XML,JSON
     - Third party libraries

Session 4 (14.30 - 15.50) day 1
     - Firebase
Session 5 (9.00 - 10.20) day 2
     - Preparing Activities and Fragments for our example project
     - Login, register
     - workshop

Session 6 (10.30 - 11.50) day 2
     - Facebook login
     - Grid, VDO links
     - workshop

Session 7 (13.00 - 14.20) day 2
     - JSON, Database
     - workshop

Session 8 (14.30 - 15.50) day 2
     - Map, GPS
     - Workshop

Session 9 (9.00 - 10.20) day 3
     - Camera
     - workshop

Session 10 (10.30 - 11.50) day 3
     - workshop

Session 11 (13.00 - 14.20) day 3
     - workshop

Session 12 (14.30 - 15.50) day 3
     - Upload app to AppStore

หมายเหตุ

     - ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้วบ้าง เช่น เคยเขียนภาษา C, C++, PHP, Basic, Java หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
     - ผู้เรียนในคอร์ส Android จำเป็นจะต้องเตรียม เครื่อง Android version ขั้นต่ำ 4.0 ในการทดสอบ พร้อมสาย link ข้อมูล USB มาด้วย
     - Computer ที่จะต้องเตรียมมาอาจจะเป็นเครื่อง Mac หรือ PC ก็ได้ ถ้าเป็นเครื่อง PC แนะในให้ลง Windows 10 64 bit และ มี spec พื้นฐานแนะนำเป็น Intel Core i5 หรือเทียบเท่า Ram อย่างน้อย 8G ขึ้นไป ถ้า spec ต่ำกว่านี้การรันโปรแกรมอาจจะมีปัญหา
     - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียน ผู้เรียนอาจจะ download และ ติดตั้งโปรแกรม ดังต่อไปนี้ไว้รอ (หรือ อาจจะมาลงวันที่เรียนก็ได้ การอบรมจะสอนเรื่องการลงโปรแกรมด้วย)
     - Android Studio
     - JDK8
     - GenyMotion หรือ BlueStacks

 

วิทยากรโดย : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ  (Software Engineer EVERFID Ordinary Partnership (Thailand))