โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce)


หัวข้อบรม :การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla

วิทยากร : คุณอานนท์ มะโนเมือง

วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


               หัวข้อการอบรมในหลักสูตรเร่งรัด สอนทำเว็บไซต์ด้วย Joomla (Joomla 3.x Web Builder)
 

Session 1 : ทำความเข้าใจกับ Joomla!

       - Joomla! คืออะไร
       - Joomla! และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ

Session 2 : เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง Joomla!

       - ความต้องการระบบสำหรับ Joomla!
       - แนะนำ Tools Open Source ที่ใช้งาน
       - การจำลองเครื่อง PC ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดยใช้ XAMPP

Session 3 : เรียนรู้การนำ Joomla! ขึ้น Server

       - แนะนำการตั้งค่าโปรแกรม FileZilla
       - แนะนำการอัพโหลดไฟล์ Joomla! ไปที่ Hosting (FTP)
       - แนะนำการสร้างฐานข้อมูล

Session 4 : การติดตั้ง Joomla! 3.x

       - ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!
       - การติดตั้งเว็บไซต์ด้วย Joomla! 3.x
       - ทำความเข้าใจโครงสร้างหลักของ Joomla! (Extension / Component / Module / Plugin / Template / Language)
       - เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla!
       - การตั้งค่าทั่วไปของเว็บไซต์ (Global Configuration)

Session 5 : เรียนรู้การบริหารจัดการสมาชิก (User Manager)

       - เรียนรู้ User Groups ใน Joomla!
       - เรียนรู้ Access Level ใน Joomla!
       - การจัดการ Users

Session 6 : การบริหารจัดการ Content

       - การจัดทำ SiteMap
       - การจัดการโครงสร้าง Content ใน Joomla!
       - การใส่รูปภาพ , การใส่วีดีโอ

Session 7 : การจัดการเมนู

       - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเมนูใน Joomla!ฅ
       - การสร้างเมนูและการตั้งค่าต่างๆ

Session 8 : การใช้งานฟอร์มการติดต่อ

       - การใช้งานคอมโพเน้นท์ฟอร์ม
       - การติดต่อการสร้างเมนูติดต่อเรา

Session 9 : การใช้งานโมดูล/เทมเพลต

       - เรียนรู้การใช้งานโมดูลต่างๆ ที่ใช้งานบ่อยใน Joomla
       - เรียนรู้และทำความเข้าใจความสัมพันธ์กับการทำงานของเทมเพลต