โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce)


หัวข้อบรม :การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress

วิทยากร : คุณบัณฑิต นันทะเทศ

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน


รายละเอียดหัวข้ออบรม การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress   

        1. เวิร์ดเพรส WordPress    
        2. ดาวน์โหลดติดตั้ง XAMPP เพื่อเป็น Server จำลอง    
        3. ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP
        4. ดาวน์โหลดติดตั้งเวิร์ดเพรสบนเซิร์ฟเวอร์จำลอง
        5. องค์ประกอบและหน้าต่าง ๆ ของเวิร์ดเพรส    
        6. ส่วนหน้าเว็บไซต์    
        7. ส่วนเมนู    
        8. ส่วนของเรื่อง หรือ โพสต์    
        9. ส่วนท้ายของเว็บไซต์    
        10. ส่วนจัดการข้อมูล    
        11. ส่วนแถบเมนูด้านบน    
        12. ส่วนการทำงาน    
        13. การตั้งค่าและการใช้งานเวิร์ดเพรสในส่วนการจัดการ    
        14. เข้าสู่ระบบในส่วนการจัดการ    
        15. การสร้างหมวดหมู่ของเรื่อง    
        16. การเขียนเรื่องใหม่    
        17. การสร้างหน้าใหม่    
        18. การเปลี่ยนธีม    
        19. การเพิ่มธีมที่มีให้บริการบนเวิร์ดเพรส    
        20. การติดตั้งปลั๊กอิน