โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)


หัวข้อบรม :การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC

วิทยากร : คุณทวีศักดิ์ เบ้าเงิน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 26-28 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


                                                      รายละเอียดหัวข้ออบรม

วันที่ 1  
 

โปรแกรม Adobe Animate CC
        โปรแกรมหรับภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานอนิเมชั่น ภาพเคลื่อไหวบนเว็บ งานพรีเซนเตชั่น
    1. รู้จักประเภทของไฟล์ที่ต้องการสร้าง
    2. การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
        -Tool box
        - การกำหนดขนาดพื้นที่ทำงาน เปลี่ยนสีพื้น
        - การ Import รูปมาใช้งาน และการจัดเรียงเลเยอร์
        - รู้จักกับ Timeline
        - รู้จักกับ Key frame
        - Text Tool
        - ฝึกใช้เครืองมือวาดรูป

วันที่ 2

โปรแกรม Adobe Animate CC (ต่อ)
        โปรแกรมหรับภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานอนิเมชั่น ภาพเคลื่อไหวบนเว็บ งานพรีเซนเตชั่น
    1.Movie clip Symbol
    2.Movie clip คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
    3. การสร้าง Movie clip โดยการ Convert to symbol
    4. การสร้าง Animate ให้ Movie clip
    5.Motion path
    6. การทำ Animate ให้เคลื่อนไหวตามเส้น
    7. การทำ Orient to path ปรับแต่ง animate ที่วิ่งตามเส้น
    8. สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
    9. การนำไฟล์งานออกไปใช้งาน และตั้งค่าต่างๆ
 

วันที่ 3    

โปรแกรม Adobe Experience Design
          โปรแกรมที่ใช้ในงานออกแบบ UX สำหรับนักพัฒนาแอพและเว็บไซต์ที่สามารถทำตัว Prototype และแสดงผลผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลย
    1. การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
    2. การสร้างไอคอน
    3. การ Import รูปมาใช้งาน
    4. การ Export 
    5. การทำ Prototype