โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)


หัวข้อบรม :การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่อบรมหลักสูตร : 21-23 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน


การผลิตสื่อ Infographic
ด้วย โปรแกรม Adobe photoshop / Adobe Illustrator และ Web tools Piktochart

 

วันที่1
   
 
ทำความรู้จักกับ Infographic คืออะไร มีหลักการทำและออกแบบอย่างไร 

Adobe Photoshop


ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
    - ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
    -Concept การรีทัชภาพ
    - ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
Interface
    - หน้าต่างโปรแกรม
    - การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์ภาพ
    - การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
    - การใช้คำสั่ง Save for Web
    - การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
    - การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
การจัดการสีภาพ
    - ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
    - ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
    - การจัดการโหมดสีภาพ
    - การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
การปรับขนาดภาพ
    - คำสั่ง Image size
    - คำสั่ง Canvas size
    -Crop tool
การเลือกพื้นที่
    -Lasso tool , Polygon Lasso tool
    -Quick Selection tool , Magic ward tool
    - การยกเลิก Selection
การจัดการ Layer
    - ทำความเข้าใจ Layer
    - การสร้าง และ ลบ Layer
    - การปรับ Opacity
    - การใช้ Blend mode  : Multiply , Screen , Overlay
การพิมพ์ข้อความ Text
    - ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
    - การติดตั้ง Font
    - การพิมพ์ข้อความ
    - การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
    - การแก้ไข Character , Paragraph
การใช้ Shape,Path
    - การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
    - การแก้ไขรูปทรง Shape
การรีทัชภาพ Retouching
    - Stamp tool
    - Healing Brush tool
    - Patch tool
    - Dodge tool , Burn tool , Spong tool    
    

วันที่2     

Workshop Photoshop
    - การรวมภาพแบบต่างๆ
    - การตัดต่อภาพ
    - การแปะโลโก้สินค้า
    - การปรับสีภาพแบบต่างๆ
    - การสร้าง Banner
    - การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
    - การเพิ่ม Effect ภาพ
    - เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
    
Adobe Illustrator CC
ความรู้เบื้องต้น Graphic Design
    - อธิบายภาพรวมของกราฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม Ps ,  Ai , Id
    - ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก
Interface
    - หน้าต่างโปรแกรม
    - การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
การจัดการไฟล์

    - คำสั่งการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น New , Open , Close
    - คำสั่ง Save ไฟล์แบบต่าง ๆ Ai , PDF , ภาพ Bitmap
    - การใช้ Adobe Bridge (new cc2015)
การวาดรูปทรงต่าง
    - เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
    - การแก้ไขวัตถุ เช่น ขนาด สี
    - การปรับมุมต่างๆ Corner
การวาดลายเส้นอิสระ
    - การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
    - การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
    

วันที่3    

การแก้ไขวัตถุต่างๆ
    -Selection tool , Direct tool
    -Group , isolate selection
    -Transfrom ปรับขนาดวัตถุ
    -Pathfinder รวม/ตัด วัตถุ
    -Align  จัดระเบียบวัตถุ
การลงสีแบบต่างๆ
    - การลงสี Fill , Stroke
    - การผสมสีใหม่ Color
    - การใช้ Swatch
การลงสีไล่เฉด Gradient
    - การลงสี Gradient
    - เทคนิคการไล่สีแบบอื่นๆ เช่น Gradient Mesh ,  Bend
การจัดการ Layer
    -Concept การจัดการ Layer
    - การสร้าง Layer การตั้งค่า Layer ต่างๆ
การพิมพ์ข้อความ Text
    - ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
    - การติดตั้ง Font
    - การพิมพ์ข้อความ
    - การแก้ไขข้อความเบื้องต้น การแก้ไข Character , Paragraph
การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ
    - การ Save ไฟล์ ต้นฉบับ
    - การ Save ไฟล์ PDF สำหรับโรงพิมพ์
    - การ Save ไฟล์ ภาพ Bitmap สำหรับงานทั่วไป , Social Network
Workshop  Web tools Piktochart
    - การประยุกต์ใช้ Web tools Piktochart เพื่องานออกแบบงาน infographic และ เผยแพร่ ออนไลน์ 
    

วิทยากรโดย 

          คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)