โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน


หัวข้อบรม :การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์

วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย

วันที่อบรมหลักสูตร : 29 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง


การเริ่มต้นการเข้าใช้งาน Office365                                 
          Outlook การรับส่งอีเมล์                                    
          การตั้งภาษา และTime Zone                                
          การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้                                       
          การตั้งค่าการแสดงผล                                    
          การเปลี่ยนธีม                                       
การจัดการลายเซ็นอีเมล์                                    
          การจัดการอีเมล์                                    
          การสร้างและส่งอีเมล์                                    
          การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่                                      
          การบล็อกหรืออนุญาต                                    
Calendar การสร้างตารางนัดหมาย                                
          การเริ่มต้นใช้ ปฏิทิน หรือตารางนัดหมาย                            
          การสร้างปฏิทินหรือตารางนัดหมาย                                
          การแก้ไขตารางนัดหมาย                                    
          การลบตารางนัดหมาย                                    
          ปฏิทินวันหยุดของไทย                                    
          การเลือกหน้าจอปฏิทินแสดงข้อมูล                               
OneDrive พื้นที่จัดเก็บที่อยู่บน Cloud                               
          การเริ่มต้นใช้งาน OneDrive                                    
          การสร้าง Folder เพื่อเก็บเอกสาร                                
          การอัปโหลดไฟล์                                       
          การ Share File                                      
          การแก้ไขเอกสาร Online (Cloud)                                
          การลบไฟล์เอกสาร                                        
          การจัดการเอกสารออนไลน์ (Office Online)                            
          วิธีการเข้าใช้งาน Office Online                               
Word Online การจัดการเอกสารออนไลน์                            
          การเริ่มต้นเข้าใช้งาน Word Online                                
          คำสั่งในแท็บไฟล์ Word Online                                 
          ทำรู้จักเครื่องมือใน Word Online                               
Excel Online การจัดการไฟล์คำนวณออนไลน์                            
         การเริ่มต้นใช้งาน Excel Online                               
         เครื่องมือใน Excel Online                             
         การคำนวณใน Excel Online                             
PowerPoint Online การจัดการงานนำเสนอออนไลน์                        
         การเริ่มต้นใช้งาน PowerPoint Online                            
         รู้จักเครื่องมือใน PowerPoint Online                            
         การสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint Online                        
         แชร์งานนำเสนอแบบออนไลน์                                
         พิมพ์สไลด์                                       
OneNote Online การจัดการสมุดบันทึกออนไลน์                        
         การเริ่มต้นใช้งาน OneNote Online                            
         ทำความรู้จักเครื่องมือใน OneNote Online                        
         สร้างสมุดบันทึกใหม่                                    
         พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อ                                   
         เพิ่มลิงก์                                           
         เพิ่มไฟล์ในบันทึกย่อของคุณ                                
         แทรกรูปภาพ                                    
         วาดตาราง                                       
         เพิ่มหน้าใหม่                                        
         เพิ่มส่วนใหม่